Industrijsko nasleđe

Posle višedecenijske eksploatacije rude lignita rudarskog basena „Kolubara”, najvećeg površinskog kopa na Balkanu, ostaje obimna kulturna baština u koju spada i industrijsko nasleđe, koje turistima nudi posebno iskustvo i budi radoznalost zahvaljujući svojim impozantnim postrojenjima. Sa pojedinih vidikovaca površinskih kopova, turisti se mogu bliže upoznati sa radom rudarske mehanizacije i celokupnim procesom eksploatacije uglja.

Atraktivnost za turiste predstavlja grandioznost mašina koje se koriste u procesu eksploatacije, obilasci površinskih kopova, objekata od značaja za razvoj rudarstva, stare tehnologije…

Posetioce sa različitim turističkim motivima svojom raznovrsnošcu može privući industrijsko nasleđe Lazarevca. Impresije onih koji su do sada imali prilike da vide sve što im možemo ponuditi pokazale su se kao veoma velike i upečatljive.

RB “Kolubara” predstavlja oslonac srpske energetike. Godišnje se proizvede oko 70% od ukupne proizvodnje uglja u okviru EPS-a.

Od kolubarskog lignita proizvede se oko 52% električne energije u Srbiji.

Tokom eksploatacije nailazilo se na arheološke lokalitete i vršena su zaštitna arheološka istraživanja koja su izvodili nadležni arheolozi uz aktivno učestvovanje stručnjaka iz Republickog zavoda za zaštitu spomenika. Eksponati pronađeni prilikom eksploatacije izloženi su u Modernoj galeriji u Lazarevcu.

Kao društveno odgovorna kompanija „Kolubara” je proteklih godina radila na revitalizaciji eksploatacijom degradiranih površina u prirodno stanje procesima rekultivacije. Rezultati tog rada su voćnjaci u Prkosavi, ogledna polja suncokreta na Tamnavi i drugi uspešni projekti rekultivacije zemljišta nakon industrijske eksploatacije.

Izmeštanje toka reke Kolubare predstavlja jedinstven hidrogeološki poduhvat, koji je izveden u saradnji sa Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi” za potrebe eksploatacije uglja na površinskim kopovima. Izmeštanje toka reke iz svog prirodnog korita je uspešno završeno u nekoliko faza, a kao rezultat je nastalo i veštačko protočno jezero.

[photo_gallery_wp id=”15″]