Korisni telefoni

Korisni telefoni:

Autobuska stanica: 011/8123-066

Zeleznicka stanica: 011/8123-378

Taksi: 011/811-8778

Centar za kulturu: 011/8123-344

Moderna Galerija: 011/8120-900

Biblioteka: 011/8122-997

Parking servis: 011/8123-402